Monday, August 22, 2011

रामलीला मैदानावरील जिवंत छायाचित्रे

या छायाचित्रांवर वेगळ्याने भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. ही खूपच बोलकी छायाचित्रे आहेत. ही छायाचित्रे स्वत पाहा... इतरांनाही पाठवा...
रामलीला मैदानावरील जिवंत छायाचित्रे ... साभार : दै. भास्कर 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी