Tuesday, March 26, 2013

अद्वितिय ठिकाण - कोपेश्वर मंदिर

कोल्हापूर नरसोबावाडीला भेट देणा-यांनी भेट द्यावी असे अद्वितिय ठिकाण. खिद्रापूर नरसोबावाडी पासुन २५ कि.मी. अंतरावर आहे. खाजगी वाहन असणारे वाडीहून अर्ध्या तासात तेथे पोहोचू शकतात. रस्त्या बाबत न बोलनेच उत्तम. (महामंड्ळ तेथे जाते का माहीत नाही).

IMG10075.jpg
मंदिर पारिसर.

IMG10063.jpg
स्वर्ग मंड्प
IMG10066.jpg
स्वर्ग मंड्प
IMG10062.jpg
स्वर्ग मंड्प
अंतराळात तरंगणार्या पृथ्वी चा भास होतो. दंत कथा अशी की इथे उभे राहुन कोपेश्वराचे दर्शन घेतल्यास मानवाला (जिवंतपणी?) स्वर्ग प्राप्ती होते असे म्हण्तात. अशा प्रकारची मंडप रचना इतर कुठे पाहिल्याचे आठवत नाही.

३. शिल्पकला
IMG10050.jpg
IMG10053.jpg
IMG10057.jpg
IMG10058.jpg
संपुर्ण मंदिर हत्तिंच्या पाठिवर उभे आहे.
४. बहुदा वेताळाचि मुर्ती. (कारण अशाच प्रकारची मुर्ती कर्नाटकात हळेबीड इथे वेताळाची म्हणुन पाहिल्याचे आठवते )
IMG10056.jpg
मंदिर परिसरातहि अनेक अवशेष विखुरलेले असुन मंदिरात आत मधेही काही शिलालेख आहेत . मंदिर खेडेगावात असुन फारशया सोइ सुविधा उपलब्ध नाहित. वाडीतूनच पोट्पुजा करुन जाणे उत्तम. इथुनच कोल्हापूरला जाणारा जवळचा मार्ग उपलब्ध आहे, वाडीला परत जावे लागत नाही.
(साभार : श्री रमेश शिंदे यांनी पाठवलेली मेल)

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी