Wednesday, April 24, 2013

वृत्तपत्र बनतं कसं ? (माहितीपट)

 मी 2011 मध्ये सोलापूर विद्यापिठात पत्रकारिता व जनसंज्ञापनचे पदव्यत्तर शिक्षण पूर्ण केले. तेंव्हा मराठी ' वृत्तपत्र बनतं कसं ?' या विषयावर माहितीपट सादर केला. जिज्ञासूंसाठी माहितीपट पुढील youtube लिंकवर  उपलब्ध करून देत अहे. अभिप्राय जरूर कळवा.
वृत्तपत्र बनतं कसं ?

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी