Tuesday, March 15, 2011

सर्व ब्लॉगर्सना नम्र आवाहन

नमस्कार,

महोदय/महोदया...

मी सिद्धाराम भैरप्पा पाटील, दै. तरुण भारत, सोलापूर येथे उपसंपादक आहेआणि सोलापूर विद्यापीठात पत्रकारितेचे पदव्यत्तर शिक्षण घेत आहे. अभ्यासक्रमात एक विषय लघुशोधनिबंधाचा आहे. त्याअंतर्गत मी मराठी ब्लॉगचाअभ्यास करीत आहे. मराठी ब्लॉगलेखकांकडून मला एक प्रश्नावली भरून हवी आहे. कृपया पुढीलप्रश्नावली भरून मला माझ्या संशोधनात सहकार्य करावे ही विनंती.

1. स्वत:चे पूर्ण नाव :.....................

2. ब्लॉगचे नाव :....................

3. वय :.........

4. शिक्षण-व्यवसाय : .................

5. कोणत्या विषयावर ब्लॉग लिहिता?............

6. वाचकांचा प्रतिसाद कसा वाटतो?

अ) समधानकारक आ) बरा इ) असमधानकारक ई) महित नाही.

4. ब्लॉगिंगला सुरुवात करण्ङ्माआधी लेखन करीत होता का? अ) होय आ) नाही

5. किती वर्षांपासूक ब्लॉगिंग करीत आहात?...........

6. ब्लॉगिंगच्ङ्मा भवितव्ङ्माबद्दल आपले मत सांगा............

कृपया शक्य तेवढ्या लवकर ही प्रश्नावली भरून पाठवावे ही विनंती.

मला 9325306283 या क्रमांकावर एसएमएस करून किंवा तुमचा मोबाईल क्रमांकपाठविलात तरी मी फोवरून माहिती घेईन.उत्तराच्या प्रतिक्षेत.

सिद्धाराम पाटीलpsiddharam@gmail.comधन्यवाद.

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी