Thursday, May 9, 2013

कुठे आहेत संभाजी ब्रिगेडवाले ? म्हणे औरंगझेब 'सुफी संत'.

घ्या राष्ट्रवादीची दहा तोंडे ! म्हणे औरंगझेब 'सुफी संत'. मग संभाजीराजे यांना काय म्हणायचे ? राष्ट्रवादीने ही पिलावळ पोसली आहे म्हणून ते निवडून येताहेत. सगळे असे नाहीत पण जुलमी  औरंग्याचे उदात्तीकरण करणारे धर्मांध आहेतच आणि त्यांना आश्रय देणारी पवार आणि कंपनी काय आहे त्यांचे त्यांनाच माहित !
म्हणे औरंगझेब 'सुफी संत'.
कुठे आहेत संभाजी ब्रिगेडवाले ?

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी